Din anmälan är nu registrerad

Betala in anmälningsavgiften för att slutföra din registrering och reservera plats på kursen.

Anmälningsavgift: 3500 sek
Plusgiro 698101-3

(Detta gäller bara Kursanmälan ej intresseanmälan)